PROLEADBLOGGEN

Ledarskap & arbetsliv med affärspsykolog Jan Blomström

Månad: oktober 2019

Reflektion om ledarskap

GÄSTBLOGGARE ANN BESKOW

Det är min stora glädje att få presentera bloggens första gästbloggare, nämligen ingen mindre än Ann Beskow. Ann som varit aktiv politiker på tunga poster inom såväl kommunal som regional nivå, men också inom EU-politiken. // Jan Blomström

Ann Beskow

”Jag har svårt att föreställa mig dig som politiker, men tror du skulle passa väldigt bra som klosterföretåndare”, sa en god vän och garvade. Jag fattade att hen tycker att jag är så samförståndsinriktad, att det knappt går att ta plats i politiken. Hen har delvis rätt. Under alla mina år som politisk ledare var jag inriktad mot samförstånd. Min övertygelse är att man kommer långt med det. Särskilt om politiska majoriteter växlar ofta, kan man skapa en långsiktighet i tillvaron genom samförstånd. Jag gillade att samarbeta över gränser. Ibland lyckades det riktigt bra. Men det var tuffa år och ibland hade det varit skönt att dra sig tillbaka till en klosterliknande miljö.

Men jag hade också en stark och orubblig sida som min vän inte känner till. 

Under mina aktiva år som politisk ledare fick jag höra bakom ryggen att jag sågs som en ”chefsätare”, dvs. en som gillar att sparka chefer. De hade både rätt och fel. Fel såtillvida att jag aldrig njöt av att i förtid avsluta ett ledarskap. Tvärtom brottades jag mycket med utmaningen att synliggöra chefers svåra och utsatta arbetssituation. Jag tyckte genuint illa om när jag fick se att chefer ena dagen kunde höjas till skyarna och andra dagen få sparken. Det kändes definitivt inte mänskligt och var inte något jag ville befatta mig med.

För mig var det viktigt att utarbeta program och policys som säkrade ledarnas arbetssituation. Jag ville synliggöra förväntningar och se till att cheferna fick ledarstöd och återkoppling, att de fick nya chanser och kanske framförallt att det skulle vara möjligt att kliva av ett chefskap om man inte var lämplig, utan att det skulle vara katastrof.

Men något jag inte tolererade var chefer som fick verka på en arbetsplats år in och år ut och missköta sina uppgifter. Flera gånger fick jag ”överta” sådana problem. Jag tillsattes på ordförandeposter där alla sedan länge vetat att det fanns en oduglig chef. Men ingen hade vågat eller orkat samla sig och vidta åtgärder. En chefs tillkortakommande genomsyrar en hel verksamhet. Om chefen inte fyller sitt arbetsledaransvar i samklang med den personal som finns, blir det en sjuk arbetsplats. Det kan bero på chefens bristande kompetens eller lust, men också på att förutsättningarna är omöjliga. När alla kände till vad det urusla arbetsklimatet berodde på, men det bara fortsatte att pågå, då vaknade min styrka och beslutsamhet.  Allt för många människor påverkades negativt, både medarbetare och brukare/kunder. Då måste den ingripa som hade det ledande ansvaret. Det slutade flera gånger med att chefen måste lämna.

Ann Beskow som aktiv politiker

Jag lämnade yrkesliv och förtroendeuppdrag för tio år sedan. Men jag ser samma saker idag som jag såg då för tio år sedan, även tjugo och trettio år sedan. Jag känner förtvivlan över att detta verkar vara en bestående varböld i arbetslivet. Jag ser ledare som inte klarar sin uppgift. Ledare som gör så att medarbetare bränner ut sig. Ledare som omöjliggör för andra att leverera maximalt för dem man är till för. Samtidigt ser jag överordnade ledningspersoner som inte vågar ta tag i frågan på ett kompetent och humant sätt.

Jag ser också lärare som med bristande kompetens och lust för sin arbetsuppgift, dödar små barns medfödda lust att lära. Det är en katastrof för barnen och för deras föräldrar. Lärare är också en form av ledare. Och läraren har en rektor som har en skolchef. Varför får vissa katastrofer bara fortgå?

Men allt är inte dystert. Idag finns en uttalad förståelse för ledarskapet betydelse och det finns mycket kompetent stöd och vägledning att få. Dessutom är personlig utveckling något som ofta ses som lockande och självklart, vilket det absolut inte gjorde när jag klev in i arbetslivet första gången i slutet av sextiotalet. Den utvecklingen är bra.

Så om svenskt arbetsliv finns det hopp. Däremot ser jag med förtvivlan på en del av världens ledare som tar plats på den globala politiska arena. Jag ser ledare där narcissismen slagit över och knut på sig själv, där eftertänksamhet och reflektion är obefintligt, moral för länge sedan bleknat bort och mänskliga rättigheter på sin höjd är några ord på ett papper.  Det gör mig genuint mörkrädd.

Karusellbromsen

Många arbetsplatser har fått uppleva en chefskarusell. Kommentarer som ”-På 10 år har vi haft 12 chefer” eller ”-Vi har haft 4 chef på mindre än ett år” är inte ovanliga från medarbetare jag möter i mitt uppdrag som affärspsykolog. Många gånger dessutom med perioder där det helt saknats chef, eller bara med en tillförordnad på papperet.

När chefskarusellerna bara snurrar…

För nästan alla dessa verksamheter gäller att medarbetarna gått in och tagit ett stort ansvar för att hålla verksamheten under armarna. På många sätt kan det upplevas som behjärtansvärt. Utan dessa vardagshjältar skulle säkerligen flera av verksamheterna ha kraschat totalt. Men medaljen har en baksida. Informell makt, spretande uppdragsfokus och bortprioriterade arbetsuppgifter är vanliga symtom.

Att som ny chef gå in och bli karusellbromsen i detta läge borde vara förbjudet utan ett uttalat mandat och ett från början påkopplat ledarstöd eller coachning.  Utan dessa förutsättningar blir man annars gärna bara en i raden av chefer som passerar revy. 

Allt för ofta får jag höra talas om medarbetare som avverkar chefer på löpande band, som om de vore monster som äter ledare till frukost. I min värld har man i så fall helt missförstått vad det handlar om. 

Att ta på dig rollen som karusellbroms, där du blir den som stannar kvar och stabiliserar situationen, förutsätter att du är inställd på att möta starka krafter. Inte onda krafter, utan helt enkelt starka krafter. Dina medarbetare är resursstarka människor i en på många sätt utsatt situation och ni möts mitt i starka psykologiska spänningsfält. 

Tomma chefs-stolar skapar oreda…

Medarbetarna sitter säkerligen inne på såväl brist på tillit för en ledning som bevisligen övergett dem gång på gång. De har säkerligen utvecklat ett antal försvarsmekanismer för att skydda sig från att bli allt för tilltufsade av sin tillvaro. Vilket är helt rimlig för alla av oss. Det är ett av våra kännetecken som människor, även om vi här pratar om en arbetsplats. Frågorna som kräver sina svar står på led. -Kommer du att stanna hos oss? och -Dina företrädare sa också att de skulle stanna men gjorde det inte, varför ska vi tro på just dig?, är bara ett par av de ni behöver mötas i innan ni går vidare.

I medarbetarnas strävan efter att upprätthålla verksamheten under chefskarusellen, har en mängd subtila lösningar och prioriteringar varit nödvändiga hos såväl enskilda som i kollegiet som stort. Inte sällan med tillhörande beröm och uppmuntran från omgivningen. Lösningar och prioriteringar som med tiden kan ha växt fram till att utgöra personliga förmåner som blivit viktiga och ligger nära om hjärtat övertygelser, många gånger omedvetet. 

Samma lösningar och prioriteringar som du kommer in och sätter fokus på och vill få till förändring kring. -Så kan vi inte göra längre, tänker du och börjar styra upp i gamla eftersatta surdegar, ofta ivrigt påhejad från högra ledning. Du möts knappast av jubel och hurra-rop. Hellre en arsenal av försvarsmekanismer som kör sporrarna djupt ner i myllan, och det av en grupp som är van att ty sig till varandra när vinden viner. 

Är det då medarbetarna som är omöjliga och ett problem? Nej, så är det verkligen inte. Här handlar det om att och gå in och skapa rätt förutsättningar så det passar den erfarenhet din verksamhet bär på. 

Göra det tillsamman är bra…

Med rätt upplägg städar ni upp situationen tillsammans för att jobba smart och hållbart ihop mot era mål. Med fel upplägg utgör dina medarbetare just den situationen du ska städa upp, och den fighten vinner du inte. Att läsa av, analysera och tillsammans förstå det som sker utgör en grundförutsättning för att du tillsammans med din medarbetare ska kunna bromsa chefskarusellen. Ett komplext uppdrag man inte ska sitta själv med. Så när du tackar jag till ett uppdrag, se till att du får ett ledningsstöd redan från början. Eller när du som högre chef ger en underställd chef i uppdrag att gå in och agera karusellbroms, se då till att du alltid skickar med ett ledarstöd. Det borde vara lika självskrivet som att du skickar med ett telefonabonnemang och en dator för att kunna göra sitt jobb.

Nu bromsar vi chefskaruseller! Så medarbetarna blir vinnare och cheferna blir kvar! 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén