PROLEADBLOGGEN

Ledarskap & arbetsliv med affärspsykolog Jan Blomström

Etikett: rekrytering

Karusellbromsen

Många arbetsplatser har fått uppleva en chefskarusell. Kommentarer som ”-På 10 år har vi haft 12 chefer” eller ”-Vi har haft 4 chef på mindre än ett år” är inte ovanliga från medarbetare jag möter i mitt uppdrag som affärspsykolog. Många gånger dessutom med perioder där det helt saknats chef, eller bara med en tillförordnad på papperet.

När chefskarusellerna bara snurrar…

För nästan alla dessa verksamheter gäller att medarbetarna gått in och tagit ett stort ansvar för att hålla verksamheten under armarna. På många sätt kan det upplevas som behjärtansvärt. Utan dessa vardagshjältar skulle säkerligen flera av verksamheterna ha kraschat totalt. Men medaljen har en baksida. Informell makt, spretande uppdragsfokus och bortprioriterade arbetsuppgifter är vanliga symtom.

Att som ny chef gå in och bli karusellbromsen i detta läge borde vara förbjudet utan ett uttalat mandat och ett från början påkopplat ledarstöd eller coachning.  Utan dessa förutsättningar blir man annars gärna bara en i raden av chefer som passerar revy. 

Allt för ofta får jag höra talas om medarbetare som avverkar chefer på löpande band, som om de vore monster som äter ledare till frukost. I min värld har man i så fall helt missförstått vad det handlar om. 

Att ta på dig rollen som karusellbroms, där du blir den som stannar kvar och stabiliserar situationen, förutsätter att du är inställd på att möta starka krafter. Inte onda krafter, utan helt enkelt starka krafter. Dina medarbetare är resursstarka människor i en på många sätt utsatt situation och ni möts mitt i starka psykologiska spänningsfält. 

Tomma chefs-stolar skapar oreda…

Medarbetarna sitter säkerligen inne på såväl brist på tillit för en ledning som bevisligen övergett dem gång på gång. De har säkerligen utvecklat ett antal försvarsmekanismer för att skydda sig från att bli allt för tilltufsade av sin tillvaro. Vilket är helt rimlig för alla av oss. Det är ett av våra kännetecken som människor, även om vi här pratar om en arbetsplats. Frågorna som kräver sina svar står på led. -Kommer du att stanna hos oss? och -Dina företrädare sa också att de skulle stanna men gjorde det inte, varför ska vi tro på just dig?, är bara ett par av de ni behöver mötas i innan ni går vidare.

I medarbetarnas strävan efter att upprätthålla verksamheten under chefskarusellen, har en mängd subtila lösningar och prioriteringar varit nödvändiga hos såväl enskilda som i kollegiet som stort. Inte sällan med tillhörande beröm och uppmuntran från omgivningen. Lösningar och prioriteringar som med tiden kan ha växt fram till att utgöra personliga förmåner som blivit viktiga och ligger nära om hjärtat övertygelser, många gånger omedvetet. 

Samma lösningar och prioriteringar som du kommer in och sätter fokus på och vill få till förändring kring. -Så kan vi inte göra längre, tänker du och börjar styra upp i gamla eftersatta surdegar, ofta ivrigt påhejad från högra ledning. Du möts knappast av jubel och hurra-rop. Hellre en arsenal av försvarsmekanismer som kör sporrarna djupt ner i myllan, och det av en grupp som är van att ty sig till varandra när vinden viner. 

Är det då medarbetarna som är omöjliga och ett problem? Nej, så är det verkligen inte. Här handlar det om att och gå in och skapa rätt förutsättningar så det passar den erfarenhet din verksamhet bär på. 

Göra det tillsamman är bra…

Med rätt upplägg städar ni upp situationen tillsammans för att jobba smart och hållbart ihop mot era mål. Med fel upplägg utgör dina medarbetare just den situationen du ska städa upp, och den fighten vinner du inte. Att läsa av, analysera och tillsammans förstå det som sker utgör en grundförutsättning för att du tillsammans med din medarbetare ska kunna bromsa chefskarusellen. Ett komplext uppdrag man inte ska sitta själv med. Så när du tackar jag till ett uppdrag, se till att du får ett ledningsstöd redan från början. Eller när du som högre chef ger en underställd chef i uppdrag att gå in och agera karusellbroms, se då till att du alltid skickar med ett ledarstöd. Det borde vara lika självskrivet som att du skickar med ett telefonabonnemang och en dator för att kunna göra sitt jobb.

Nu bromsar vi chefskaruseller! Så medarbetarna blir vinnare och cheferna blir kvar! 

Rekryterar du livsfokus?

Jag fick frågan här om dagen, om vad jag letar efter i rekryteringssituationer och jag tänkte jag skulle dela med mig lite av mina tankar här.

Först några grundläggande utgångspunkter:

  • Rekrytera inte det ni behövt tidigare, rekrytera det ni kommer att behöver framöver.
  • Skapa om möjligt en rotation bland befintliga medarbetare för den ”tomma” platsen, och ta in helt ny kompetens där ni som bäst behöver den.
  • Undvik rekrytering om ni inte tittat grundligt i spåkulan efter vilka utmaningar ni ser framför er.

Digitaliserad process

Att digitalisera själva rekryteringsprocessen har många fördelar, inte bara i större organisationer. Även i de minsta bolagen kan många moment standardiseras, allt från grundläggande bekräftelsebrev, standardiserade tester till kvalificerad preboarding. Men det tar ändå inte bort hantverket som i grund och botten kokar ner frågan till ”-Vad vill vi med vår verksamhet?” och ”-Vilka ageranden kommer vi att behöva för att få till just det vi vill?” För mig blir det den mest grundläggande framgångsfaktorn.  

Önskvärt agerande

All lyckad rekrytering förutsätter att man gjort både ett, två och tre omtagningar i vad man ser i spåkulan och vilka ageranden man kommer att vilja ha i åren som kommer. Här behöver man mejsla fram vad man vill ha och vad man inte vill ha, grundligt och så konkret det bara går. Min erfarenhet är att det här momentet många väljer genvägen genom, och det kostar på.   

Troligt agerande

Själva rekryteringens kritiska fas handlar sen i grund och botten om att försöka lista ut vilket agerande den sökande troligtvis kommer att uppvisa de kommande åren. Den som vi tror uppvisar mest av det vi kommer att behöva är den som antagligen också kommer att få jobbet. En uppgift som inte är helt enkel att lyckas med, men jag ska punkta ner några moment jag tycker är särskilt avgörande:

Formell behörighet behöver för vissa tjänster såklart kollas av, men kanske mer som hygienfaktor.

Kartläggningen av vart man jobbat och hur man presterat innan kan man med fördel göras innan intervjun, eller i ett samlat, kort pass i början av intervjun. Hur man har agerat tidigare är egentligen helt ointressant för den här tjänsten, men bakgrunden är dock med och ökar förutsägbarheten för vad som komma skall. Men fastna inte i fällan att det sker med en automatik. Använd hellre kunskapen till att ställa frågor om framtiden, senare i intervjuprocessen.

Tester och arbetsprov kan absolut vara en viktig del, tänk då bara på att ni använder kvalitetstester som mäter det de säger sig att de gör. Dessutom är ett test bara ett test, var försiktiga med slutsatser bara på testresultat.

Intervjuns mest intressanta sektion ligger annars i att försöka bygga sig en bild av vad som komma skall inom verksamheten, om just den här kandidaten kliver på. På vilket sätt kommer den här personen att bidra så vi kommer närmare det vi vill med vår verksamhet?

Här letar jag efter ett naturligt driv och fokus på vad de tänker sig skapa på den kommande arbetsplatsen. Är personen aktivt nyfiken vilka möjligheter och hinder de behöver förhålla sig till för sin kommande prestation och har hen har en egen reflektion kring vilket ledarskap och andra förutsättningar hen behöver för att prestera bra. 

Ställer personen aktiva och relevanta frågor i förhållandet till varför man sitter på intervjun? Här är det viktigt att den sökande också stämmer av arbetsgivarens intentioner och förutsättningar för att skapa en bra grund att prestera på. På så sätt blir det också avgörande att det är den sökande som håller i taktpinnen under intervjun för att göra sig anställningsbar. Alternativet är att jag som chef/rekryterare står för energin, vilket ofta är en relation som tenderar att i så fall också återfinnas i anställningen senare. Ridå ner.

Skuggsidan på medaljen

Att vara följsam och rörligt i en föränderlig tillvaro förutsätter god kännedom om såväl sina styrkor som sina brister. Min grundregel är att proportionerligt med en medaljs framsida ökar också dess baksida, och i rekryteringssammanhang är ett av de största kardinalfelen att bara prata om styrkorna. Jag förordar därför alltid frågor som också handlar om skuggsidan, så som: ”-Om du blir inkallad på allvarssamtal, vad pratar vi om då? ”-Om din kollega sade upp sig på grund av ditt agerande, vilket agerande skulle det då vara?”, ”Vilka medarbetare skulle växa under ditt ledarskap, och vilka skulle krympa, och varför?”. ”-Vilka av dina arbetsuppgifter kommer du att skjuta på så länge som möjligt?”.

Även om samtalen blir teoretiska så får du oftast oerhört intressant information om i vilken grad den sökande har kontakt med sina skuggsidor och om han eller hon kan lyfta fram dem i dagsljuset lika odramatiskt som styrkorna på framsidan av medaljen.

Livsfokus

Ett område som ytterst få av rekryterande personer ger sig in på är den sökandes livsfokus. Obegripligt om du frågar mig. Som arbetsgivare har vi med hela personen att göra och medarbetarens livsfokus påverkar prestationen på jobbet, viket leder till att det absolut är ett område att kartlägga.

Viktiga värderingar i det privata livet hänger ihop med hur ens tillvaro kommer att te sig. Vilken funktion fyller jobbet i den sökande och familjens värderingar och framtidsplaner? Familjen drömmer om ett fossilfritt boende, men tjänsten är inom oljesektor? Tar man på sig och ansvarar för föräldrars och släktingars gräsmattor/snöskottning, kanske man också håller sina kollegor under armarna på jobbet? Lever man i osunda parrelationer så kan risken finnas att man inte kan hålla fokus på jobbet. Är man överviktigt, har dåliga kost- och motionsvanor är risken stor för skador av ett jobb med tunga lyft. 

Det finns såklart en hel den komplicerande faktorer inom det här området, men det jag vill lyfta fram är att våga prata om den sökandes livsfokus. Såklart är det svårt att säga, “-Svarar hen si eller så ska hen inte ha jobbet”, men ta med det i dialogen mellan arbetsgivare och den sökande. En sak är i alla fall säker, det är alltid rekryteraren som är mest oroligt för de här samtalen, inte den sökande.

Min dröm är att man i alla rekryterande intervjuer skulle ställa frågan: “-Om HR måste ha ett allvarsmöte med dig 1 år efter att du börjat jobba hos oss, pga. saker i ditt privata liv påverkat hur du presterar på jobbet, vad skulle det då ha varit som varit temat?”  Det skulle ändra dynamiken och perspektivet i rekryteringen och jag är övertygad om den senare överenskommelsen om att jobba tillsammans, ofta skulle inkludera ett löfte som skulle innebär ändringar i den privata livsföringen hos den sökande. En vinn-vinn situation för bägge parter enligt min uppfattning.

“-Om HR måste ha ett allvarsmöte med dig 1 år efter att du börjat jobba hos oss, pga saker i ditt privata liv påverkat hur du presterar på jobbet, vad skulle det då ha varit som varit temat?” 

Min förhoppning är att du fått till dig några tankar och idéer kring rekryteringen. Kanske håller du med? Kanske är du oenig? Oavsett önskar jag att du i alla fall ställer frågan här ovan en gång och testar vad som händer mellan dig och den sökande.

// Jan Blomström

Digitaliserar vi ihjäl oss?

Jag brukar vara en av de första att hylla utveckling och anpassning till nya digitala förutsättning på jobbet. Inte för sakens skull, men för att det verkligen gör jobbet smidigare och mer lättjobbat. När jag läste om en kommun (dock glömt vilken) som hade kört ett digitaliseringsprojekt för lokalvårdarna blev jag imponerad. Med sensorer i land annat pappershandukshållarna, skickades en signal när den toaletten behövde påfyllning av pappershanddukar, rakt in i ipad´en. Smidigt då städvagnen kunde fyllas på med rätt mängd av förbrukningsmaterialet och lokalvårdarna slapp springa extra vändor. Likaså får de direkt besked på ipad´en om något skulle ske och de behöver komplettera något.

Lokalvårdare – ett “enkelt” jobb?

Fördelarna man ofta pratar om är ekonomiska, så var det även i det fallet. Städrundorna gick snabbare, det gick åt mindre material och det blev färre stopp pga. att papper och två gick tomt. Men det blev också mindre slitage på medarbetarna med mindre antal steg (färre vändor av att springa och hämta extra på lagret), och de upplevde sig ha bättre koll på sin arbetssituation. Faktorer som ofta lyfts fram när man pratar god arbetsmiljö och en god arbetshälsa.

Slår det oss i ansiktet?

Den andra sidan av myntet är att vi lägger tröskeln så högt med våra jobb så vi skapar ett utanförskap. Vad händer med alla de som med fördel skulle kunna briljera som lokalvårdare, men som inte klarar av att manövrera en hel dags städning genom en impad. Det blir allt färre som klara av att sköta ett jobb idag, och då pratar jag inte om själva jobbet. Det handlar inte om att vissa är för ”dumma” för att klara det digitaliserade. Det handlar om att skapa en mångfald på arbetsmarknaden. Den digitala tröskeln är hög för vissa, medan andra kravområden är låga trösklar för samma person. Vi behöver jobb som på många olika sätt har en låg tröskel. Eller som kan utgöra en låg tröskel för många olika typer av medarbetare. 

Mångfald ger effekt!

Den normala normen blir snart så smal, att det är fler som står utanför än innanför det som är normalt, och hur normalt är det? Vi behöver helt enkelt en större bredd för vad som är enkla jobb individer med en större spridning av funktioner. De som står en bit ifrån arbetsmarknaden har många gånger andra egenskaper som kan utgöra en lägre tröskel för som. En person med dyslexi (ett av många exempel) kan vara en utomordentlig lokalvårdare även om hen inte klarar av att dokumentera på en iPad. Vårt sätt att arrangera jobben idag gör att vi går miste om många starka resurser som faller utanför vår norm. Trist för verksamheten och svårt för dessa individer.

Vi ser samma sak inom rekrytering, där allt mer sker via digitala plattformar, för administration, kommunikation, tester och onboarding. Min uppfattning är att vi som arbetsgivare missar många sköna talanger som annars skulle varit med och berikat arbetsplatserna på många andra sätt. 

På många sätt tror jag att vi håller på att digitalisera ihjäl oss. Vi pratar om digital stress hos våra medarbetare, arbetsgivarna har digital ångest över att ha missat alla tåg i digitaliseringsrejset och vi skapar en kultur på arbetsmarknad som håller många sköna talanger utanför. Det är hög tid att vi verkar för en bättre balans i det här.

Vilka är dina erfarenheter eller funderingar om det här?  // Jan B

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén